Program

Program Nezavisne liste Stjepan Kožić temelji se na deset stupova razvoja i napretka Republike Hrvatske za boljitak svih njenih stanovnika

Program Nezavisne liste Stjepan Kožić temelji se na deset stupova razvoja i napretka Republike Hrvatske za boljitak svih njenih stanovnika.

Po pitanju ravnomjernog razvoja svih dijelova Hrvatske važnu ulogu igraju lokalna i regionalna samouprava čija su iskustva s terena njihova najbolja kompetencija. Nitko nije bliže ljudima od njih i njihov opstanak niti u jednom trenutku ne smije doći u pitanje. One igraju važnu ulogu u ravnomjernom razvoju svih područja te ćemo se zalagati za fiskalnu decentralizaciju koja će omogućiti veću samostalnost i efikasnost svih jedinica lokalnih i regionalnih samouprava.

Trenutno najveći problem Republike Hrvatske je njena demografska slika u kojoj je vidljiv pad nataliteta i veliki val iseljavanja. Kako bismo zaustavili trendove koji predviđaju daljnji pad broja stanovnika, planiramo pokrenuti niz mjera za demografsku obnovu i zaštitu obitelji na temeljima pravednih i solidarnih socijalnih uvjeta. Također, otvaranjem novih radnih mjesta oslanjajući se na malo i srednje poduzetništvo, poljoprivredu i turizam želimo ljudima dati mogućnost da ostanu živjeti i raditi u Hrvatskoj.

Hrvatskoj je danas potrebna i hitna transformacija gospodarstva u moderno gospodarstvo temeljeno na digitalnim tehnologijama. I ovdje veliku ulogu igraju lokalna i regionalna samouprava koje mogu početi uvoditi širokopojasni pristup internetu. Da bismo u potpunosti odriješili ruke općinama, gradovima i županijama, moramo debirokratizirati, modernizirati i transformirati javnu upravu u brzi servis građana i gospodarstvenika.

Poljoprivreda je izuzetno važna strateška djelatnost koju Hrvatska ne iskorištava niti upola onako efikasno kako bi trebala. Primjera radi, prosječna vrijednost poljoprivredne proizvodnje po gospodarstvu u RH je za 60% manja od prosjeka EU. Stoga moramo zaustaviti negativne poljoprivredne trendove i pomoći restrukturiranje hrvatske poljoprivrede kako bi se osigurali uvjeti za njen razvoj. U središtu političkog rada bit će nam borba za bolji život hrvatskog seljaka i njihovih potrošača korištenjem EU fondova, provedbom modela Razvoja obiteljskog gospodarstva, smanjenjem PDV-a na hranu i raznim drugim reformama.

Obrazovanje je temelj razvoja države i zalog za budućnost te treba biti u skladu s vremenom u kojem živimo. Moramo poboljšati kvalitetu obrazovnih programa te stvarati poticajno okruženje za inovativnost i kreativnost. U istom smjeru potrebno je ići i s razvojem znanosti. Što se sporta tiče cilj nam je vratiti sport mladima pojednostavljivanjem uvjeta i financiranjem amaterskog sporta.

Zdravstveni sustav mora biti moderan i financijski održiv alat koji pouzdano služi stanovnicima Republike Hrvatske. Stoga se zalažemo za decentralizaciju zdravstvenih funkcija i jačanje utjecaja lokalne i regionalne samouprave u sustavu javnog zdravstva. Mirovinski, zdravstveni i socijalni sustavi moraju zadržati načelo solidarnosti te svoju zaštitnu funkciju.

Gospodarski razvoj zemlje ovisi o razvoju prometnog sustava i infrastrukture te je od strateške važnosti ulagati u daljnju modernizaciju i izgradnju prometne, prije svega cestovne i željezničke infrastrukture.

Razvoj obnovljivih izvora energije te izgradnja pametnih energetskih sustava naša je dužnost. Korištenjem obnovljivih izvora energije stvaramo temelje ekološki održivog razvoja i smanjujemo štetne emisije plinova u okoliš. Hrvatska je bogata prirodnim bogatstvima i trebamo uložiti posebna trud da ih očuvamo a najkvalitetnije zemljišta trebamo štititi od prenamjena i nelegalnih izgradnji. Posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti resursa pitke vode.

Turizam je glavni pokretač razvoja turistički najaktivnijeg područja Hrvatske, njenog jadranskog dijela. Najveći problem našeg turizma je kratka sezona koju je moguće produljiti unaprjeđenjem turističke ponude i promocijom kvalitete i raznolikosti kontinentalnog turizma. Za to je potrebno iskorištavanje svih resursa kontinentalne Hrvatske i poticanje novih i inovativnih sadržaja poput zabavnih parkova, golf igrališta, cikloturizma ili zdravstvenog turizma.

Hrvatski branitelji i Domovinski rat za nas su jedan od temelja postojanja suvremene hrvatske države. Štitit ćemo dignitet hrvatskih branitelja i vrijednosti stvorene u pobjedničkom Domovinskom ratu i štitit ćemo istinu Domovinskog rata. Uz to, Hrvatska kao punopravna članica Europske unije treba angažiranije koristiti prednosti članstva u EU i sudjelovati u kreiranju europskih politika. U vanjskoj politici Hrvatska se treba jasnije pozicionirati kao jedina članica EU-a koja ima dunavsku i jadransku odnosno mediteransku dimenziju.

Predsjednik:
mr. sc. Stjepan Kožić, dipl. ing.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

E T I Č K I   K O D E K S 

 

Na temelju članka 28. Statuta Stjepan Kožić - nezavisna lista, Odbor stranke na svojoj 14. sjednici održanoj dana 11. listopada 2021. godine donosi:

 

ETIČKI KODEKS STRANKE STJEPAN KOŽIĆ - NEZAVISNA LISTA (SKNL)

 

Članak 1.


            Ovim etičkim kodeksom utvrđuju se temeljne vrijednosti, etička načela i standardi ponašanja koji ob0vezuju sve članove stranke  SKNL te se uspostavlja okvir u kojem članovi djeluju unutar Stranke i stranačkih tijela.

            Ovaj etički kodeks obvezuje sve članove i stranačke dužnosnike u komunikaciji i postupanju s građanima, drugim političkim strankama, udrugama i ostalim akterima koji djeluju u javnom prostoru, kao i svakoj drugoj vrsti javnog nastupanja i djelovanja.

 

TEMELJNE VRIJEDNOSTI

Članak 2.

Temeljne vrijednosti za koje se zalaže stranka Stjepan Kožić - nezavisna lista su:

 • poštenje
 • jednakost
 • ljudska, politička, vjerska, socijalna, nacionalna i sva druga prava svih građana Republike Hrvatske
 • vladavina prava

U svom djelovanju svaki član Stranke promicat će ove temeljne vrijednosti kao i kulturu dijaloga i pluralizam mišljenja.

 

OSNOVNA NAČELA ČLANOVA SKNL-a

Članak 3.

Svakom članu osigurava se  potpuna sloboda i ljudska prava za djelovanje u političkom životu, te napredovanje i kandidiranje, poštujući utvrđenu proceduru  temeljnim aktima Stranke.

Obveza je članova  ponašati se u skladu s načelom jednakosti i pravednosti na način da se isključuje svaka diskriminacija, zlostavljanje, uznemiravanje ili iskorištavanje.

Dužnost je članova stranke da poštuju Ustav i zakone Republike Hrvatske.

Obveza je članova Stranke da svoje dužnosti obavljaju odgovorno i savjesno slijedeći načela objektivnosti, racionalnosti, socijalne osjetljivosti i poštenja te da svojim osobnim primjerom budu primjer drugima članovima u cilju zajedničkog ostvarenja ciljeva koji su sukladni programima donesenim na tijelima Stranke.


ETIČKI STANDARDI

Članak 4.

Članovi SKNL-a:

 • zagovaraju najviše etičke standarde u smislu poštivanja prava i pravednosti u međuljudskim odnosima
 • imaju nultu toleranciju na korupciju, kriminal, diskriminaciju, nasilje i isključivost
 • odbijaju primitak poklona ili drugih dobra i usluga koji bi bili u suprotnosti s temeljnim načelima ili programom Stranke
 • izbjegavaju sukob interesa koji bi mogao kompromitirati temeljna načela i program Stranke
 • poštuju sporazume i ugovore koje je Stranka sklopila
 • čuvaju tajnost povjerljivih stranačkih informacija i podataka
 • kroz javne nastupe zastupaju isključivo temeljna načela i program Stranke
 • zakonito i namjenski odnose se prema  financijskoj i nefinancijskoj imovini stranke
 • savjesno ispunjavaju svoje dužnosti u Stranci
 • imaju pravo i obavezu prijaviti kršenje Etičkog kodeksa Časnom sudu Stranke.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 Članak 5.

Ovaj etički kodeks primjenjuje se na sve članove i suradnike Stranke. Svi izrazi koji se koriste u ovom etičkom kodeksu jednako se odnose na muški i ženski rod.

 

  Članak 6.

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK:

mr.sc. Stjepan Kožić, dipl.ing

 

 

Pin It

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok